Dokument för utskrift CV.pdf

 

Lingsarve, Vamlingbo, 62331 Burgsvik
Tfn. 0498/498026 eller 070-2633573
e- mail ingrid.hamrell@telia.com
Hemsida: www.hamrell-martensson.se

 

Medlem av K.R.O. och av Grafikgruppen i Visby.
Studier för Otte Sköld och vid Konstakademin, Stockholm.
Studieresor till Frankrike och Spanien.

 

Många utsmyckningsuppdrag på Gotland

 

Representerad.

Gotlands Kommuns samlingar och Statens Konstråd Stipendier.
Sveriges Bildkonstnärsfond

 

Utställningar

Separata utställningar på Gotland och i Östersund
Samlingsutställningar bland annat i Stockholm och Simrishamn.

 

Verksamhet på 2000-talet.

Utställning M/S Visby 2001.
Samlingsutställning, Konstmuseet. Visby
Separatutställning, Galleriföreningen, Visby 2004 och 2008
Månadens grafiker Konstmuseet, Visby.2005
Samlingsutställning i Torun, Polen 2005
Samlingsutställning med K.A.I.P. 2006-2017
Deltagare i ”Gotland Öppen ateljé” 2005-18
Månadens grafiker Konstmuseet Visby 2007.
Månadens grafiker Konstmuseet och Almedalsbiblioteket 2009
Månadens grafiker på Almedalsbiblioteket 2012
KAIP, självporträtt, galleri” Kedja”, Garda 2013
KAIP, samlingsutställning Konsthallen i Åmål