Jag sitter i min målarstol på en stenig torr strand med det gränslösa havet framför mig. Det blåser en stark vind, men genom att placera mig i skydd av några buskar går det bra att måla här. Jag målar nu en liten bild på mitt akvarellblock som mäter 18x25 cm. Jag doppar penseln i vattenkoppen och söker i färglådan efter den rätta färgen. Jag har ultramarin, antwerp, indigo och cerulean Blue.

Hur kan man skildra det mäktiga djupa havet så att någon förstår min känsla, när jag sitter här omgiven av det starka bruset från vågorna. Det gäller att vara snabb och beslutsam, som alltid med akvarellmåleri. Färgen ljusnar ju när den torkar. Kläm i ordentligt med pigment. Mörkt och ändå genomskinligt ska det vara. Strandens vindformade buskage och den torra bleka marken målar jag, men lyckas jag få med det starka ljuset, som omger allt? Min målning borde nog vara minst 150x200 cm. för att jag skulle kunna säga vad jag vill med den, men nu handlar det om konsten att begränsa sig.

Jag doppar min pensel och målar mitt indigohav.

Vamlingbo 17 oktober 2013
Ingrid Hamrell Mårtensson