Att omsorgsfullt tillvarataga markens gröda
Att varsamt måla solens ljusrum
Att med insikt måla havets mörker.